Meldplicht Datalekken

Return IT

Vrijwel alle bedrijven werken dagelijks met vertrouwelijke informatie zoals klantgegevens, in- en verkoopinformatie, personeelsgegevens, adviesrapporten, inloggegevens en privébestanden. Gegevens die niet in handen van onbevoegden mogen vallen. Toch gaat het op dat gebied regelmatig mis, doordat er onzorgvuldig wordt omgegaan met datadragers. Of met de vernietiging van data, waardoor privacygevoelige informatie alsnog op straat komt te liggen.

Nieuwe wetgeving van kracht

Op 1 januari 2016 is nieuwe wetgeving van kracht gegaan, die bedrijven verplicht om zorgvuldig om te gaan met (het afvoeren van) gegevensdragers met vertrouwelijke informatie. Bijvoorbeeld computers, laptops, harde schijven of andere apparatuur. Vanuit deze Meldplicht en Datalekken kunnen forse boetes worden opgelegd aan bedrijven die persoonsgegevens lekken. Dat zijn geen misselijke bedragen, de boetes kunnen namelijk oplopen tot een bedrag van €810.000,-. Dat wilt u dus liever voorkomen dan genezen!

 

Gevolgen van de Meldplicht Datalekken

  • Verplicht melden als u een datalek heeft dat kan leiden tot nadelige gevolgen voor de (bescherming van) persoonsgegevens.
  • U bent verplicht om te beveiligen middels passende organisatorische en technische beveiliging.
  • Ook onrechtmatige verwerking van gegevens kan worden gezien als datalek.
    Hoge boetes bij datalekken en/of overtreding van de meldplicht.

Datalekken voorkomen

Is de apparatuur binnen uw bedrijf aan vervanging toe? Zijn de datadragers afgeschreven? Zorg dan dat de informatie die erop staat op de juiste manier wordt vernietigd. Return-IT zorgt hiervoor. Met 100% veilige en gegarandeerde datavernietiging, waarvan u na afloop een wettelijk certificaat ontvangt.

Meer weten over datavernietiging door Return IT? Benieuwd hoe wij dat doen? Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of een offerte. En zorg dat de Meldplicht Datalekken niet in uw nadeel gaat werken.